กกท. ลงพื้นที่เชียงใหม่สำรวจความพร้อมการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38

พันโท รุจ แสงอุดม รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬา พร้อมด้วย ดร. ปัญญา หาญลำยวง อดีตรองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38 (พ.ศ.2565) ครั้งที่ 39 (พ.ศ.2566) ครั้งที่ 40 (พ.ศ.2567) และ กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 49 (พ.ศ.2567) ครั้งที่ 50 (พ.ศ.2569) ครั้งที่ 51 (พ.ศ.2571) เดินทางไปสำรวจความพร้อมด้านสนามแข่งขันและที่พัก จังหวัดที่เสนอตัวขอเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38 ที่ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา

การสำรวจความพร้อมด้านสนามแข่งขันและที่พัก จังหวัดที่เสนอตัวขอเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38 ที่ จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการฯ ได้เริ่มสำรวจความพร้อมของสระว่ายน้ำ 50 เมตร ภายในสนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี, โรงยิมเนเซี่ยม 5,000 ที่นั่ง ยิมส์ 2, โรงยิมเนเซี่ยม 3,000 ที่นั่ง ยิมส์ 1, โรงยิมเนเซี่ยม 3,000 ที่นั่ง (ยิมส์บาสเกตบอล), สนามยิงปืน, สนามฟุตบอล 2, MAIN STADIUM (สนามที่ใช้ในพิธี เปิด – ปิดการแข่งขัน) , อาคารหอพัก 700 ปี สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่, โรงแรมเดอะซัน เชียงใหม่, โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ และสนามกีฬาเทศบาลเชียงใหม่

ทั้งนี้ จะมีการประชุมสรุปผลการสำรวจสนาม,ที่พัก และยืนยันความพร้อมฯ ในการเสนอตัวขอเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38 และการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 5 ของจังหวัดเชียงใหม่ อีกครั้งในวันพรุ่งนี้ (19 ตุลาคม 2563) เวลา 10.00 น. ที่ ห้องประชุม ชั้น 4 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่.