กกท. สร้าง 1 ชุมชน 1 ลานกีฬา อนุรักษ์กีฬาชาวไทยภูเขา บนดอยอินทนนท์

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านชาวไทยภูเขา และกิจกรรมเพื่อสังคมของ กกท. ณ โรงเรียนบ้านขุนกลาง บนดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายโชติ ตราชู ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา , ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. ,นายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ,นายณัฐวุฒิ เรืองเวส รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายกีฬาอาชีพและสิทธิประโยชน์ ,นายวิษณุ ไล่ชะพิษ รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายบริหาร พร้อมคณะผู้บริหารภายในจังหวัดเชียงใหม่ทุกภาคส่วน ร่วมงานและมี คณะหัวหน้าหมู่บ้านและนักเรียนให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 31 ต.ค. ที่ผ่านมา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้มอบหมายให้ กกท. จัดการแข่งขันวิ่งเทรล รายการ Thailand ดอยอินทนนท์ by UTMB 2020 ระหว่างวันที่ 30 – 31 ตุลาคม ถึง 1 พฤศจิกายน 2563 ณ ดอยอินทนนท์ ครั้งนี้ ถือเป็นการแสดงศักยภาพทางด้านสาธารณสุข และความสามารถในการจัดกีฬามวลชน รูปแบบใหม่ (New Normal) ถือว่าเป็นประเทศแรกๆ ของโลก เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้คนไทยในประเทศ และต่างประเทศ

นอกเหนือจากการจัดการแข่งขันที่ได้รับการยอมรับจากนานาชาติแล้ว การจัดการแข่งขันในครั้งนี้ยังจะแสดงให้นานาชาติได้เห็นถึงความสำเร็จในด้านการจัดการแข่งขัน ที่ให้ความสำคัญกับประชาชนในพื้นที่และทุกภาคส่วนในจังหวัดเชียงใหม่ โดยเฉพาะเรื่องวัฒนธรรม ความเป็นอยู่ และวิถีชีวิตของชาวไทยภูเขารอบดอยอินทนนท์ ที่มีราว 14 หมู่บ้าน โดยใช้กีฬามาเป็นสื่อสร้างความสัมพันธ์ การมีส่วนร่วม และจิตสำนึกให้เห็นถึงความสำคัญของการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ จึงมอบหมายให้ กกท. จัดแข่งขันกีฬาพื้นบ้านของชาวไทยภูเขา ซึ่งหาดูได้ยาก เพื่อเป็นการอนุรักษ์ความเป็นวัฒนธรรมพื้นบ้านนี้ให้คงอยู่ รวมทั้งกิจกรรมที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมให้กับชุมชนในพื้นที่ด้วย

ผู้ว่าการ กกท. กล่าวว่า กกท. เป็นหน่วยงานงานที่รับผิดชอบด้านกีฬาของประเทศ กิจกรรมที่เราทำเป็นส่วนใหญ่ หลักๆ แล้วจะเป็นการส่งเสริมให้คนออกกำลังกายและมีโอกาสเล่นกีฬา ซึ่งกิจกรรม csr ในวันนี้ เราได้จัดกิจกรรมร่วมกับพี่น้องชาวเขา มีการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาชาวไทยภูเขา จำนวน 6 ชนิดกีฬา ซึ่งเป็นกีฬาพื้นบ้านในชนเผ่า ได้แก่ 1.โยนลูกข่าง 2.วิ่งแบกก๋วย 3.ชักเย่อ 4.ลูกโยนหรือลูกช่วง 5.วิ่งขาหยั่ง และ 6.รถซิ่ง นอกจากนี้ยังได้มอบอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนต่างๆ ในพื้นที่บนเขา, การส่งเสริมการเล่นกีฬาพื้นบ้าน มีการละเล่นกีฬาต่างๆ ของพี่น้องชาวเขา, การส่งเสริมกิจกรรม และโครงการที่เราอยากจะทำอย่างสม่ำเสมอ นั่นก็คือ 1 ชุมชน 1 กีฬา ซึ่งได้พัฒนาลานกีฬา ในชุมชน โดยวันนี้ได้มอบอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนบ้านขุนกลาง บ้านแม่ปอน บ้านขุนแตะ และโรงเรียนนิยมไพรผาหมอนอินทนนท์ รวมทั้งยังสร้างสนามเปตองให้กับโรงเรียนบ้านขุนกลาง และชุมชนบ้านขุนกลาง พร้อมทั้งมอบเครื่องกีฬาออกกำลังกายกลางแจ้ง และทำพื้นที่ให้พี่น้องชาวเขาได้ออกกำลังกาย โดยกิจกรรมดีๆ แบบนี้ กกท. เราจะทำต่อเนื่องตลอดทั้งปี”