กกท. เชิญชวนชม นิทรรศการ “พลังมหัศจรรย์ มิ่งขวัญราชันกีฬาไทย” ในงานวันพ่อแห่งชาติฯ ระหว่าง ๑-๖ ธ.ค.นี้

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยการกีฬาแห่งประเทศไทย ขอเชิญประชาชนเที่ยวชมงานวันพ่อแห่งชาติ และเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในงานนิทรรศการและกิจกรรม “ความสุขที่พ่อให้และความดีที่แบ่งปัน” ในระหว่างวันที่ ๑ – ๖ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓ ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ – ๒๑.๐๐ น. ณ ตลอดแนวถนนสนามไชย โดยการกีฬาแห่งประเทศไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้เตรียมจัดนิทรรศการ “พลังมหัศจรรย์ มิ่งขวัญราชันกีฬาไทย” มีกิจกรรมภายในบูธพร้อมแจกของรางวัล และพบปะพูดคุยกับนักกกีฬาทีมชาติไทยเป็นประจำทุกวัน