กกท.เดินทางสำรวจความพร้อมและประชุมการนำเสนอการเตรียมความพร้อม “จังหวัดชลบุรี” การขอรับเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 39 และการแข่งขันกีฬาอาวุโส ครั้งที่ 6

และวิทยาศาสตร์การกีฬา พร้อมด้วย นายนริศ นิรามัยวงศ์ ปลัดจังหวัดชลบุรี สำรวจความพร้อมและการประชุมการนำเสนอการเตรียมความพร้อมการขอรับเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 39 “ฉลามเยาวชนเกมส์” และการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 6 “ข้าวหลามเกมส์” และคณะกรรมการฯ ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชลบุรี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 27-28 ตุลาคม ที่ผ่านมา

คณะกรรมการฯ เดินทางสำรวจความพร้อมภายในจังหวัดชลบุรี โดยเริ่มจาก มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลุบรี , องค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่มีสระว่ายน้ำขนาด 50 เมตร 10 ช่องสำหรับการแข่งขันและที่พักโรงแรมเจปาร์ค นอกจากนี้ยังเดินทางไปสำรวจ สวนนงนุช พัทยา ที่สามารถจัดการแข่งขันกีฬาได้ทั้งหมด 8 ชนิดกีฬา อีกทั้งยังมีที่พักภายในสวนนงนุช พัทยาที่รองรับนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ได้จำนวนมากอีกด้วย

จังหวัดชลบุรี ได้นำเสนอแผนการจัดการแข่งขันซึ่งมีความพร้อมในหลายด้าน อาทิ ด้านสนามแข่งขัน, ด้านสถานที่พัก, ด้านสาธารณสุข, ด้านความปลอดภัย, ด้านคมนาคม, ด้านบุคลากร และยังมีการประมวลผลการแข่งขันที่เร็วที่สุดอีกด้วย นอกจากนี้ยังได้กำหนดชื่อเกมส์และสัญญลักษณ์การแข่งขัน ในการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพไว้ ได้แก่ กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 39 ( พ.ศ. 2567) “ฉลามเยาวชนเกมส์” สัญลักษณ์การแข่งขันเป็นฉลาม และกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 6 (พ.ศ. 2567) “ข้าวหลามเกมส์” สัญลักษณ์การแข่งขันเป็นข้าวหลาม ทั้งนี้จังหวัดชลบุรีพร้อมนำข้อเสนอแนะต่าง ๆ ของคณะกรรมการฯ ไปปรับปรุงต่อไป

ทั้งนี้ คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเจ้าภาพจัดการแข่งขันฯ มีกำหนดเดินทางไปสำรวจความพร้อมของจังหวัดต่อไปที่ จังหวัดตรัง ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 โดยจังหวัดตรัง ได้เสนอขอเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติและกีฬาคนพิการแห่งชาติด้วย