กกท. เตรียมผลักดันอุตสาหกรรมการวิ่ง พร้อมสร้างมาตรฐานใหม่ วิ่งอย่างไรให้ปลอดภัยจากโควิด-19

การกีฬาแห่งประเทศไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมกับสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, สมาพันธ์ชมรม เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพไทย, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และสมาคมนักวิ่งเทรลแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมสาธิตการจัดแข่งขันวิ่งเทรลและวิ่งถนน ภายหลังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) โดยมีจังหวัดราชบุรีเป็นพื้นที่สาธิตการจัดการแข่งขัน

โดยกิจกรรมสาธิตการจัดแข่งขันวิ่งเทรลและวิ่งถนน ภายหลังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) ในครั้งนี้ ประกอบด้วย กิจกรรมหลัก 2 กิจกรรม แบ่งเป็น การประชุมการสร้างมาตรฐานใหม่ในการจัดการแข่งขันวิ่ง ภายหลังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) ณ ห้องประชุมฉัตรฟ้า อาคารศูนย์ภาษาและศูนย์คอมพิวเตอร์ ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ระหว่างวันที่ 10 – 11 กรกฎาคม 2563 และการสาธิตการจัดการแข่งขันวิ่งเทรล ณ สวนพฤกษศาสตร์วรรณคดีภาคกลาง เขาประทับช้าง จังหวัดราชบุรี ในวันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2563 และการสาธิตการจัดการแข่งขันวิ่งบนถนน ณ สวนสาธารณะจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ในวันอาทิตย์ที่ 12 กรกฎาคม 2563

ในการจัดประชุมการสร้างมาตรฐานใหม่ในการจัดการแข่งขันวิ่ง ภายหลังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) ครั้งนี้ เมื่อวันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา มีผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมและมีการบรรยายในหัวข้อ “มาตรฐานใหม่ในการจัดการแข่งขันวิ่ง ภายหลังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) ” นอกจากนี้ ภายหลังการประชุมยังมีการเปิดให้สื่อมวลชนและผู้เข้าร่วมงาน ได้เยี่ยมชมการเตรียมงานและการรับอุปกรณ์การแข่งขันวิ่งเทรลและวิ่งถนนด้วย

หลังจากนั้นในช่วงบ่าย นายนภินทร ศรีสรรพางค์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมด้วย ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย และนายณัฐวุฒิ เรืองเวส รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายกีฬาอาชีพและสิทธิประโยชน์ ได้ทำการปล่อยตัวกิจกรรมสาธิตการวิ่งเทรล ระยะ 10 กิโลเมตร และร่วมวิ่งแข่งขันกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย ณ สวนพฤกษศาสตร์วรรณคดีภาคกลาง เขาประทับช้าง จังหวัดราชบุรี

ดร.ก้องศักด เปิดเผยถึงการจัดกิจกรรมว่า ในครั้งนี้เป็นการทดสอบระบบการจัดการแข่งขันวิ่งเทรลและวิ่งถนน ซึ่งมีการประชุมเพื่อทำความเข้าใจถึงแนวทางของคู่มือปฏิบัติสำหรับการจัดการแข่งขัน เพื่อให้ผู้จัดการแข่งขันนั้นยึดถือปฏิบัติทั่วประเทศ โดยมีทั้งผู้ที่สนใจและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการแข่งขันทั้งวิ่งเทรลและวิ่งถนน จากทั่วประเทศเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวกว่า 100 ราย เพื่อรับฟังแนวทางการปฏิบัติจากทางภาครัฐและระดมความคิดเห็นเพื่อที่จะปรับปรุงคู่มือปฏิบัติเพิ่มเติมด้วย

ดร.ก้องศักด กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ยังมีการทดสอบระบบการจัดการแข่งขันจริง เป็นการจัดการแข่งขันวิ่งเทรล ระยะ 10 กิโลเมตร และการจัดการแข่งขันวิ่งถนน ระยะ 10 กิโลเมตรด้วย โดยได้ยึดถือปฏิบัติตามคู่มืออย่างเคร่งครัด มีการทดลองระบบต่าง ๆ มองหาจุดบกพร่อง เเละมองหาสิ่งที่ต้องทำเพิ่มเติม เพื่อนำข้อมูลไปสรุปและรวบรวมทำคู่มือปฏิบัติสำหรับการจัดการแข่งขันฉบับสมบูรณ์ ซึ่งคาดว่าจะเเล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม และจะสามารถประกาศให้ถือเป็นที่ปฏิบัติได้โดยทั่วกันภายในเดือนสิงหาคมนี้

ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมสาธิตการจัดการแข่งขันวิ่งเทรลและวิ่งถนน ภายหลังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) ครั้งนี้ มีจุดประสงค์เพื่อให้ผู้จัดกิจกรรมวิ่ง และอุตสาหกรรมการวิ่ง ดำเนินไปตามมาตรฐานและทิศทางเดียวกันในการจัดแข่งขัน พร้อมยกระดับวงการวิ่งในประเทศไทยให้กลับมาเติบโตเหมือนเดิมอีกครั้ง