กกท. เตรียมแผนฟื้นฟูและเยียวยาด้านกีฬาหลังการแพร่ระบาด Covid-19

ดร. ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. เปิดเผยถึงแผนฟื้นฟูและเยียวยาด้านกีฬาหลังการแพร่ระบาด Covid-19 ว่า ขณะนี้ กกท. ได้เตรียมดำเนินการแผนดังกล่าว ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 1. เร่งกระบวนการในการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนในสมาคมและนักกีฬา เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าใช้จ่ายต่างๆ โดยปรับกระบวนการใหม่ให้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพขึ้น, 2. เริ่มโครงการเก็บตัวนักกีฬาระยะยาว ในการเตรียม นักกีฬาสู่ Tokyo olympic และซีเกมส์ ที่เวียดนาม โดยเริ่มเก็บตัวล่วงหน้าให้เร็วที่สุด คาดว่าจะเริ่มได้ประมาณปลายเดือนนี้ เพื่อให้นักกีฬา ได้รับค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าอาหารโดยเร็ว ทั้งนี้ ในระยะเริ่มต้นจะเป็นการเก็บตัวที่บ้านของนักกีฬาแต่ละคน ผ่านโครงการ Training at Home ซึ่งจะเป็นโครงการ Train นักกีฬาผ่าน Social Network, 3. โครงการ Thailand Strong ดำเนินการจัดกิจกรรมกีฬา Virtual Run และ Virtual Fit ผ่าน Social Media และ TV รณรงค์ให้คนออกกำลังกายต้านภัย Covid-19 และให้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา, 4. ปรับโฉม ช่อง T Sports Channel ใหม่ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็น Programme Production และผังรายการใหม่ และเพิ่มช่องทางการรับชม ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2563 เป็นต้นมา สามารถรับชมช่อง T Sports Channel ได้ทาง AIS playbox ช่อง 352 และ ais แอพพลิเคชั่น ได้แล้ว 5. จัดการแข่งขัน E-Sports Online เพื่อการสร้างนักกีฬาหน้าใหม่ และส่งเสริมกิจกรรมในครอบครัว ตลอดจนให้ความรู้เกี่ยวกับกีฬา E-Sports, 6. ทำประกันสุขภาพโรค Covid-19 ให้กับพนักงาน กกท. รวมทั้งนักกีฬาในโครงการของ กกท. เช่น โครงการ Sports Hero และนักกีฬาโครงการพัฒนากีฬาจังหวัด, 7. การช่วยเหลือสิ่งจำเป็นในการป้องกันการติดเชื้อไวรัส Covid-19 เช่น หน้ากากอนามัย และสเปรย์แอลกอล์ฮอล, 8. จัดเตรียมสถานที่ในการกักตัวนักกีฬา และบุคคลทั่วไปที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง เช่น ผู้ที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศ โดยใช้ศูนย์ฝึกกีฬามวกเหล็ก และสนามกีฬาในภูมิภาค ทั้ง จังหวัดสงขลา และจังหวัดเชียงใหม่, 9. การให้ความช่วยเหลือนักกีฬา ตลอดจนสมาคมกีฬา และบุคลากรทางการกีฬาที่ได้รับผลกระทบจาก Covid-19 โดยลำดับความจำเป็น และความเร่งด่วนของปัญหาโดยจะหารือกับ นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในวันอังคารที่ 7 เมษายน นี้ ก่อนนำเสนอ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ ประธานคณะกรรมการ กกท. (บอร์ด กกท.) ต่อไป

ทั้งนี้ กกท. ยังมีแนวทางสำหรับการจ่ายเงินอุดหนุนเป็นการเฉพาะกรณีเพื่อชดเชยจากเหตุหยุดกิจกรรมกีฬาชั่วคราว ได้แก่ 1. กรณีของสมาคมกีฬา ให้เสนอผลกระทบที่เกิดขึ้นและแนวทางช่วยเหลือ, 2. กรณีบุคลากรกีฬา ที่ได้รับการมอบหมายให้ปฏิบัติงานอื่นๆ เช่น งานวิเคราะห์ หรืองานด้านวิชาการ และ 3. กรณีอื่นๆ ตามที่ได้รับเรื่องร้องขอรับการชดเชย.