กกท. เปิดให้บริการสถานที่ออกกำลังกาย(เพิ่มเติม)

ตามที่รัฐบาลได้มีข้อกำหนดผ่อนคลายให้ดำเนินกิจกรรมด้านการออกกำลังกายหรือการดูแลสุขภาพ โดยให้เปิดใช้บริการสนามกีฬาประเภทที่ตามกติกาสากลไม่ได้มีการปะทะกันระหว่างผู้เล่น และต้องไม่มีผู้ชมการแข่งขัน หากเล่นเป็นทีมให้มีผู้เล่นฝั่งละไม่เกินสามคน ได้แก่ แบดมินตัน ตะกร้อ เทเบิลเทนนิส สควอช ยิมนาสติก ฟันดาบ และปีนผา รวมถึงผ่อนคลายให้สระว่ายน้ำสาธารณะทั้งกลางแจ้งและในร่ม สามารถเปิดให้บริการได้

โดยการกีฬาแห่งประเทศไทย มีพื้นที่การให้บริการสถานที่ออกกำลังกายตามข้อกำหนดดังกล่าว จึงได้เปิดจุดให้บริการเพิ่มเติม จำนวน 4 จุด ได้แก่ สนามเทนนิส ห้องแบดมินตัน ห้องเทเบิลเทนนิส และสระว่ายน้ำ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป ทั้งนี้ผู้ใช้บริการจะต้องปฏิบัติตามมาตราการของการกีฬาแห่งประเทศไทยอย่างเคร่งครัด

**สอบถามเพิ่มเติมโทร +66 86 514 6722**

กองประชาสัมพันธ์ กกท.