กกท. เปิดให้บริการสนามกีฬาหัวหมาก บางส่วน เพื่อการเดินและวิ่ง 8 พ.ค. นี้

ดร. ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. เปิดเผยถึงกำหนดการเปิดให้บริการสนามกีฬาหัวหมากสำหรับให้ประชาชนได้มาออกกำลังกาย หลังจากที่ปิดการให้บริการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือ COVID – 19 ว่า

“การกีฬาแห่งประเทศไทย จะเริ่มเปิดให้บริการในพี้นที่เฉพาะการเดินและวิ่ง ตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป ดังนี้ สนามฟุตบอล 1, สวนสุขภาพ, รอบราชมังคลากีฬาสถาน ทั้งชั้นล่างและชั้นบน สำหรับให้ออกกำลังกาย เดิน หรือวิ่ง ใน 2 ช่วงเวลา ได้แก่ ช่วงเช้า ตั้งแต่เวลา 05.00 – 09.00 น. และช่วงเย็น เวลา 16.00 – 20.00 น. โดยมีข้อปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) และกำหนดให้ ประชาชน ร่วมมือกัน กับเจ้าหน้าที่ ของ กกท. ในการคัดกรอง และ ป้องกัน ดังนี้

1. ห้ามผู้ที่มีไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก หรือเหนื่อยหอบ ใช้บริการสถานที่ออกกำลังกาย

2.ให้สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาเมื่อเข้ามาภายในการกีฬาแห่งประเทศไทย ยกเว้นขณะออกกำลังกาย

3. หลีกเลี่ยงการพูดคุยระยะใกล้ชิด หรือการพูดคุยเกินจำเป็น ระหว่างการเดิน วิ่ง หรือออกกำลังกาย

4. เว้นระยะห่างกับผู้ใช้บริการคนอื่น ๆ ไม่น้อยกว่า 2 เมตร ตลอดเวลาที่ใช้บริการ กรณีที่เป็นการเดิน-วิ่ง ให้มีระยะเยื้องกัน หรืออยู่คนละแนวเส้นทางเพื่อป้องกันการสัมผัสเชื้อโรคจากผู้อื่น

5. ให้ล้างมือด้วยสบู่และน้ำ หรือเจลแอลกอฮอล์บ่อย ๆ และหลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสใบหน้า ตา ปาก จมูก
โดยไม่จำเป็น

6.ห้ามถ่มน้ำลายหรือสั่งน้ำมูก ลงพื้น เพราะอาจจะทำให้เกิดการติดเชื้อผ่านสารคัดหลั่งได้

7. ดูแลสุขลักษณะของตนเอง และให้ความร่วมมือในมาตรการของการกีฬาแห่งประเทศไทย อย่างเคร่งครัด

ผู้ว่าการ กกท. กล่าวเพิ่มเติมว่า การเข้าใช้บริการ จะให้ทุกคนทำการลงทะเบียนการเข้าใช้พื้นที่ทุกครั้ง จะมีการวัดไข้ รวมทั้งใช้เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ และจะต้องสวมหน้ากากอนามัย ทุกครั้ง สำหรับการใช้บริการลู่วิ่งที่สนามฟุตบอล 1 มีข้อปฏิบัติในการใช้ลู่วิ่ง ดังนี้

1. สนามลู่ยางสังเคราะห์ มี 6 ช่องวิ่ง แบ่งสนามออกเป็น 2 ส่วน (ช่องวิ่งที่ 1,2,3 / ช่องเดิน 4,5,6)

2. โดยเปิดให้บริการใช้ เฉพาะช่องวิ่งที่ 1 และช่องเดินที่ 6

3. ช่องวิ่งที่ 1 ใช้สำหรับวิ่งเท่านั้น สำหรับคนที่วิ่งเร็วกว่าหรือจะวิ่งแซง ให้วิ่งแซงในช่องที่ 2 หรือ 3 และเมื่อแซงแล้วให้กลับเข้าไปวิ่งในช่องที่ 1 เหมือนเดิม

4. ช่องเดินที่ 6 ใช้สำหรับเดินเท่านั้น สำหรับคนที่เดินเร็วกว่าหรือจะเดินแซงให้เดินแซงในช่องที่ 5 หรือ 4 และเมื่อเดินแซงแล้วให้กลับเข้าไปเดินในช่องที่ 6 เหมือนเดิม

5. หลังจากออกกำลังกาย (เดินหรือวิ่ง) เสร็จแล้วให้ออกจากสนาม ไม่อนุญาตให้รวมกลุ่ม หรือจับกลุ่มพูดคุยกันในสนาม

ผู้ว่าการ กกท. กล่าวทิ้งท้ายเพิ่มเติมว่า จากแถลงการณ์ของ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) แจ้งเรื่องกิจกรรมที่อยู่ในสวนสาธารณะ โดยเฉพาะการวิ่งทั้งหลาย จริงๆแล้วเปิดขึ้นมาเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี แต่ว่าต้องไม่แพร่กระจายโรค เพราะฉะนั้นการเดินในสวนสาธารณะจะดีที่สุด การวิ่งจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ บางท่านใส่หน้ากากผิดแบบ หรือเป็นแบบเคลือบกันน้ำ อาจทำให้หายใจไม่ออกก็ไม่แนะนำ ทั้งนี้ การใช้บริการสนามกีฬาหัวหมาก ในส่วนที่เปิดให้บริการ ทุกคนจะต้องปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ ตามประกาศ ตลอดจนข้อปฏิบัติในการออกกำลังกาย และใช้ลู่วิ่งอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ของทุกคน.