กกท. เป็นห่วงนักกีฬาเลื่อนการแข่งขันกีฬา “ช้างขาวเกมส์ และ IWAS อย่างไม่มีกำหนด

ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. เปิดเผยถึงความเคลื่อนไหวของการจัดการแข่งขันกีฬาระดับชาติ และระดับนานาชาติ ที่อยู่ภายใต้การดูแลและสนับสนุนงบประมาณจาก กกท. 2 รายการ ได้แก่ กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 36 “ช้างขาวเกมส์” ณ จังหวัดตราด และ กีฬาคนพิการทางการเคลื่อนไหวชิงแชมป์โลก 2020 (IWAS World Games 2020) กับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด – 19 ว่า

ตามที่ กกท. ได้มอบหมายให้จังหวัดตราด เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 36 “ช้างขาวเกมส์” ระหว่างวันที่ 19 – 29 มีนาคม 2563 และ สหพันธ์กีฬาคนพิการทางร่างกายและการเคลื่อนไหวนานาชาติ มอบหมายให้ ประเทศไทย โดย จังหวัดนครราชสีมา เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาคนพิการทางการเคลื่อนไหวชิงแชมป์โลก 2020 (IWAS World Games 2020) ระหว่างวันที่ 20 – 28 กุมภาพันธ์ 2563 นั้น

“จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือ โควิด – 19 ซึ่งประเทศไทยได้ประกาศให้ไวรัสดังกล่าวเป็นโรคติดต่ออันตรายลำดับที่ 14 ตาม พ.ร.บ. โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 มีนาคม 2563 และเพื่อเป็นการยับยั้งการกระจายของโรค และไม่ให้เกิดการรวมตัวกันของผู้คนจำนวนมากโดยเฉพาะในกลุ่มนักกีฬาเยาวชนจากทั่วประเทศที่จะเดินทางมาร่วมแข่งขันเป็นจำนวนมาก โดยไม่อยากให้เยาวชนและประชาชนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้เกิดความเสี่ยงกับสถานการณ์โรคระบาดดังกล่าว ล่าสุด จากการประชุมของคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 36 “ช้างขาวเกมส์” ได้มีมติให้เลื่อนการแข่งขันออกไปก่อน โดยจะมีหนังสือจากจังหวัดไปที่ กกท. ส่วนกำหนดการแข่งขันเมื่อไหร่นั้น จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

รวมทั้ง สมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยฯ ได้มีรายงานมาว่า IWAS World Games 2020 เลื่อนการจัดการแข่งขันไปช่วงธันวาคม 2563 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว หากสถานการณ์เรื่องไวรัสโควิด – 19 ดีขึ้นหรือสามารถควบคุมได้ ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะทำการหารือเพื่อพิจารณาเรื่องนี้อีกครั้ง และจะแจ้งให้ทุกคนรับทราบต่อไป”

อนึ่ง สำหรับการแข่งขันกีฬาชิงแชมป์แห่งประเทศไทย และรายการนานาชาติที่ดำเนินการโดยสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย นั้น กกท. จะทำการหารือกับสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยเป็นรายสมาคมไป เพื่อขอเลื่อนการจัดการแข่งขันออกไปก่อน โดยเฉพาะในกีฬาที่มีผู้คนจำนวนมากเข้าร่วมการแข่งขัน ทั้งนี้ จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19 จะดีขึ้น หรือเข้าสู่สภาวะปกติ จึงจะสามารถจัดการแข่งขันตามกำหนดการเดิมได้ ต่อไป.