กกท. แจกหน้ากากผ้าให้สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย 87 สมาคม

ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. เป็นประธานมอบหน้ากากผ้าแก่สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย 87 สมาคม และพูดคุยถึงแนวทางการฝึกซ้อมและเบิกจ่ายงบประมาณต่างๆ ให้กับนักกีฬา บริเวณด้านหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา กกท. เมื่อวันที่ 8 พ.ค. ที่ผ่านมา

ผู้ว่าการ กกท. กล่าวว่า กกท. ได้หารือร่วมกับสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย ได้มีมติร่วมกันว่า จะปรับวิธีการทำงานในเรื่องของการเบิกจ่ายงบประมาณต่างๆ ให้มีความรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับนักกีฬาโดยตรง เช่น เรื่องเบี้ยเลี้ยงนักกีฬา ต่อไปจะจ่ายเป็นก้อนและให้ทางสมาคมช่วยดูในเรื่องของรายละเอียดต่างๆ อาจจะเป็นการทำงานที่ทางสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยทุกสมาคม จะต้องมีการทำงานที่เข้มข้นขึ้นและเงินจะไปถึงนักกีฬารวดเร็วขึ้น แต่อย่างไรก็ตามความรวดเร็วก็ต้องมาควบคู่กับความรับผิดชอบที่ทางสมาคมจะต้องมีการตรวจสอบรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับเอกสารเเละหลักฐานให้กับทาง กกท. เพื่อที่จะเก็บไว้เป็นหลักฐานในการยืนยันตรวจสอบกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป
ในส่วนเรื่องของเงินอุดหนุนสมาคม กกท.ได้ดำเนินการที่จะมีมาตรการเพื่อทำความเข้าใจว่าในสภาวะการณ์ปัจจุบันการประชุมปกติอาจจะทำได้ยาก จึงได้มีข้อสรุปว่าให้ใช้การประชุมทางอิเล็คทรอนิกส์ ในรูปแบบออนไลน์ การประชุมทางไกล ซึ่งอาจจะมีความยุ่งยากพอสมควรในการที่จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายต่างๆ แต่ในตอนนี้เป็นภาวะที่เราจะต้องจัดประชุมโดยจัดให้นั่งเว้นระยะห่างกัน และจะเป็นการประชุมที่สามารถทำการถ่ายทอดได้ด้วย ก็ขอให้สมาคมใดที่ยังไม่ได้มีการประชุมก็ให้ดำเนินการประชุมในแนวทางนี้ไปก่อน ส่วนในเรื่องการขอรับเงินอุดหนุนที่แต่ละสมาคมที่ได้ยื่นความจำนงค์มาทาง กกท. และ กกท. ได้จ่ายไปเเล้ว 50 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งคาดว่าแต่ละสมาคมได้รับเงินอุดหนุนดังกล่าวเกือบทุกสมาคมแล้ว
ประการสุดท้ายเรื่องของการเก็บตัวนักกีฬา ที่เตรียมตัวเข้าการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ ไม่ว่าเป็นโอลิมปิกเกมส์ พาราลิมปิกเกมส์ หรือการแข่งขันรายการใดๆ ก็ตามในช่วงที่ไม่สามารถเก็บตัวตามปกติได้ การฝึกซ้อมของทีมชาติอาจจะต้องฝึกซ้อมที่บ้าน ทาง กกท. ร่วมกับสมาคมกีฬา ได้จึงได้มีการจัดโปรแกรม เทรน เเอด โฮม ให้สมาคมทุกสมาคมได้จัดโปรแกรมและมีระบบในการติดตามควบคุมว่านักกีฬาในสังกัด ได้มีการฝึกซ้อมตามโปรแกรมหรือไม่อย่างไร ถ้าเป็นไปตามนั้นทาง กกท.ได้มีการเตรียมงบประมาณในการที่จะเบิกจ่ายเบี้ยเลี้ยงนักกีฬาเป็นกรณีพิเศษ จะทำให้นักกีฬาสามารถฝึกซ้อมกีฬาอยู่ที่บ้านตามโปรแกรมที่กำหนด และรายงานกับทาง กกท. ผ่านทางสมาคมฯ เพื่อจะจ่ายเบี้ยเลี้ยงให้กับนักกีฬาต่อไป นี่เป็นหนึ่งในวิธีช่วยดูแลเพื่อให้นักกีฬามีกำลังใจฝึกซ้อม ซึ่งในตอนนี้ยังไม่สามารถที่จะเดินทางมาฝึกซ้อมร่วมกันได้ในภาวะปกติ

ผู้ว่าการ กล่าวเพิ่มเติมว่า ส่วนของเรื่องของกีฬาอาชีพและกีฬามวย ตอนนี้ กกท.ได้ดูเรื่องของปัญหาข้อกฎหมายต่างๆใน พรบ. กกท. เราสามารถที่จะช่วยเหลือได้ทั้งนักกีฬาอาชีพและกีฬามวย โดยในวันที่ 18 พ.ค.นี้ จะมีการประชุมคณะกรรมการอาชีพและคณะกรรมการกีฬามวย ซึ่งจะมีความชัดเจนออกมาว่าจะช่วยเหลืออย่างไร ซึ่งหลักการที่สำคัญคือจะต้องไม่ไปซ้ำซ้อนกับการที่รัฐบาลช่วยเหลือเงิน 5,000 บาท ทาง กกท.ส่งข้อมูลต่างๆของนักกีฬาอาชีพและกีฬามวยให้กับกระทรวงการคลังตรวจสอบ เพื่อที่จะให้มั่นใจว่านักกีฬาเป็นกลุ่มอาชีพอิสระที่จะต้องได้รับการชดเชยจากรัฐบาลด้วย ในส่วนที่ไม่ได้จริงๆ กกท.จะจัดสรรงบประมาณของ กกท. เพื่อให้มีความเท่าเทียมกัน แต่ถ้าได้รับสิทธิจากรัฐบาลเเล้วไม่สามารถที่จะมาเบิกของ กกท.ได้อีก เพราะไม่อยากให้มีการใช้สิทธิซ้ำซ้อน ในส่วนที่ไม่ได้อยู่ในโครงการของรัฐบาล ไม่ว่าจะเป็นสมาคมกีฬา ผู้จัดการแข่งขัน หรือสโมสรต่างๆ ที่ได้รับผลกระทบจากการที่งดการแข่งขัน ทาง กกท.จะมีการประเมินความเสียหายเเละเดือดร้อนต่างๆ ว่าสามารถที่จะช่วยเหลือได้ด้วยงบประมาณเท่าไหร่ซึ่งได้มีการตั้งงบประมาณไว้เเล้ว ในเบื้องต้นจะมีการใช้งบประมาณของ กกท.ไปก่อน และถ้าไม่เพียงพอจะทำเรื่องขอใช้เงินกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติมาสมทบ

สำหรับ การมอบหน้ากากแก่สมาคมกีฬาในวันนี้เป็นการช่วยเหลือเบื้องต้นเพราะว่านักกีฬาจะกลับมาออกกำลังกายเเละฝึกซ้อม ซึ่งต้องมีหน้ากากอนามัยและปฏิบัติตามเงื่อนไขกระทรวงสาธารณสุขกำหนด โดยทาง กกท.ได้ทำการมอบหน้ากากให้สมาคมกีฬาต่างๆ ได้ใช้และเเจกให้กับนักกีฬาเพื่อใช้ในการฝึกซ้อม ถึงแม้ว่าในช่วงที่มีการออกกำลังกายไม่ควรจะใส่หน้ากาก แต่ว่าขณะที่ต้องมีความจำเป็นติดต่อบุคคลต่างๆ หรือในระหว่างการเดินทางเข้าสู่สถานที่ต่างๆ จะต้องมั่นใจได้ว่าทุกคนจะต้องใส่หน้ากาก ก่อนที่จะฝึกซ้อมแต่ละครั้ง มีการวัดอุณหภูมิ ใช้เจลแอลกอฮอล์เพื่อให้มั่นใจว่านักกีฬาปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ในเรื่องการรักษาความสะอาด การเว้นระยะห่าง เงื่อนไขต่างๆ รายละเอียดนั้นเป็นหน้าที่ของสมาคมที่จะต้องไปดำเนินการในเบื้องต้น.