กกท.แจกหน้ากากผ้า จำนวน 1,000 ชิ้น ให้แก่พนักงานและเจ้าหน้าที่ เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

กกท.แจกหน้ากากผ้า จำนวน 1,000 ชิ้น ให้แก่พนักงานและเจ้าหน้าที่ เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา กกท. เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา

ทั้งนี้ในส่วนของสำนักงาน กกท. จังหวัดทั้ง 76 จังหวัด จะจัดส่งให้ทางไปรษณีย์ ภายในวันศุกร์ที่ 27 มีนาคม ต่อไป