กกท. แต่งตั้ง Miss Tourism World Thailand 2020 เป็นทูตการกีฬา 77 จังหวัด

ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. เป็นประธานในพิธีแต่งตั้งทูตการกีฬา Miss Tourism World Thailand 2020 ประจำ 77 จังหวัด ณ บริเวณโถง ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา กกท. เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา

ผู้ว่าการ กกท. กล่าวว่า กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมกับ การกีฬาแห่งประเทศไทย และกรมประชาสัมพันธ์ ได้จัดการประกวด Miss Tourism World Thailand 2020 เพื่อตามหาทูตการท่องเที่ยวและทูตการกีฬา ของประเทศไทย ทั้ง 77 จังหวัด ซึ่งการประกวดดังกล่าวได้เน้นการโชว์ความรู้ ความสามารถ และความคิด มากกว่าความงาม เพื่อหาตัวแทนสาวไทยมาปฏิบัติหน้าที่ในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมด้านกีฬาและการท่องเที่ยว และสนับสนุนกิจกรรมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนได้ตัวแทนสาวไทยทั้ง 77 คน ที่จะมาเป็นทูตการกีฬา เรียบร้อยแล้ว

“การเป็นทูตการกีฬาในครั้งนี้ ไม่เพียงแต่จะต้องปฏิบัติหน้าที่ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมด้านกีฬาของการกีฬาแห่งประเทศไทย ตามนโยบายของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยการกระตุ้นให้เยาวชนของชาติให้ความสนใจและหันมาเล่นกีฬามากขึ้นแล้ว แต่ยังรวมถึงการปฏิบัติหน้าที่ในการเป็นทูตการท่องเที่ยวควบคู่ไปกับทูตการกีฬา เพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวและกีฬาภายในประเทศ หลังเกิดวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของโควิด – 19 ตามนโยบายของรัฐบาล รวมทั้งประชาสัมพันธ์กิจกรรมการกีฬา, การสร้างภาพลักษณ์ของกิจกรรมการกีฬา และกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในจังหวัดที่ได้รับมอบหมาย ผ่านรูปแบบกิจกรรมทั้งในระบบออนไลน์ และระบบออฟไลน์ อีกด้วย”