กกท. และ กสท โทรคมนาคม ร่วมมือขับเคลื่อนมาตรฐานการกีฬาด้วยเทคโนโลยีดิจิตอล

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือโครงการพัฒนาระบบท่องเที่ยวอัจฉริยะ (Smart Tourism) ระหว่าง บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) กับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และการกีฬาแห่งประเทศไทย โดยมี นายโชติ ตราชู ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย, นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และพันเอก สรรพชัย หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด ร่วมลงนามในพิธี ณ ห้องโถงชั้น 1 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา

ดร.ก้องศักด กล่าวว่า พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้ ในส่วนของ กกท. นั้นเป็น บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือพัฒนาโครงสร้างแพลตฟอร์มหลักระบบกีฬาแห่งชาติ (National Sports Platform) และระบบขับเคลื่อนมาตรฐานการกีฬาด้วยเทคโนโลยีดิจิตอล (National Digital Sports Standard) ซึ่งทั้ง 2 หน่วยงานต่างตระหนักถึงความสำคัญของการร่วมกันพัฒนาโครงสร้างแพลตฟอร์มหลักของระบบการกีฬาแห่งชาติ (National Sports Platform) เพื่อยกระดับมาตรฐานการให้บริการและสนับสนุนการดำเนินงานด้านการกีฬา ให้เกิดความปลอดภัยและความสะดวกสบายแก่นักกีฬาตลอดถึงประชาชนทั่วไป และในส่วนของการขับเคลื่อนมาตรฐานการกีฬาแห่งชาติด้วยเทคโนโลยีดิจิตอล (National Digital Sports Standard) จะมีการร่วมพัฒนาและสนับสนุนการสร้างระบบฐานข้อมูลนักกีฬา รวมถึงสนามกีฬาที่สำคัญให้มีคุณภาพและความปลอดภัยภายใต้มาตรฐานสากล นอกจากนี้ยังมีการร่วมมือกันสร้างการเข้าถึงการใช้งานอินเทอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูง WiFi by CAT ให้กับนักกีฬา และประชาชน ที่มาใช้บริการพื้นที่สำหรับเล่นกีฬาและออกกำลังกาย ให้สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้ง่ายและสะดวก รวมทั้งการพัฒนาระบบโครงข่ายสื่อสารโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศภายในการกีฬาแห่งประเทศไทยให้ทันสมัย เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยนำทรัพยากรทั้งสองฝ่ายที่มีอยู่ร่วมกัน มาใช้ให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด ในการพัฒนาระบบการกีฬาให้ทันสมัย และสอดคล้องกับพันธกิจหลักของทั้งสองฝ่าย