“กักตัวอยู่บ้าน 14 วัน ไขมันสลายหายไปทันตาเห็น”

ผู้อ่านหลายท่านอาจอยู่ในช่วงกักตัวหลังกลับจากการเดินทาง หรือกำลังทำงานอยู่ที่สถานที่พักอาศัย (Work from home) ตามนโยบายของบริษัทต่าง ๆ ด้วยเวลาว่างที่มีเพิ่มมากขึ้นกว่าช่วงที่อยู่ในสำนักงาน จึงก่อให้เกิดความเบื่อหน่าย ไม่มีอะไรทำ ว่าแล้วก็สั่งน้ำหวานผ่านบริการส่งอาหารออนไลน์เสียหน่อยดีกว่า ผลลัพธ์ที่ได้ คือ น้ำหนักที่เพิ่มขึ้นอย่างไม่รู้ตัว จะไปเข้าฟิตเนสออกกำลังเสียหน่อย ก็ปิดเสียอย่างนั้น จะเปลี่ยนมาออกกำลังกายที่บ้านก็ขี้เกียจขึ้นมาด้วยเหตุผลร้อยแปดประการ เช่น “ไม่มีเสื่อโยคะ”, “ไม่มีเครื่องเล่น”, “ไม่มีแรงบันดาลใจ” หรือ “ไว้ออกกำลังกายวันพรุ่งนี้แทนก็แล้วกัน” ก็ตาม

แต่ทุกท่านทราบหรือไม่ว่า เพียงแค่การทำความสะอาดบ้าน ที่เราทำกันเป็นกิจวัตรประจำวันอยู่แล้ว สามารถลดน้ำหนักได้อย่างมีประสิทธิภาพและเห็นผลใกล้เคียงกับการเดินเร็วเลยทีเดียว

กองออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ กรมอนามัย ได้ให้ข้อมูลที่น่าสนใจเอาไว้ว่า การทำความสะอาดบ้าน จะใช้พลังงาน 3.5 กิโลแคลอรี่/น้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม/ชั่วโมง นั่นหมายความว่า หากผู้ที่มีน้ำหนัก 50 กิโลกรัม ทำความสะอาดบ้านเพียง 1 ชั่วโมง สามารถเผาผลาญพลังงานได้ถึง 175 กิโลแคลอรี่เลยทีเดียว! (การใช้พลังงานจะเพิ่มขึ้นตามน้ำหนักตัวของผู้ออกกำลังกาย) ซึ่งค่าพลังงานที่ใช้นี้ เท่ากับการออกกำลังกายโดยการเดินด้วยความเร็วปานกลาง (อ้างอิงจาก จุลสารกองออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนกุมภาพันธ์-พฤษภาคม 2555)

เช่นนั้นแล้ว จึงขอเชิญชวนให้ทุกท่านหันมาออกกำลังกายที่บ้าน โดยการทำความสะอาดบ้าน เป็นเวลาอย่างน้อย 1 ชั่วโมง ประจำทุกวัน เพื่อสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ไม่ต้องเสี่ยงกับไวรัสโควิด-19 และยังได้สุขอนามัยที่ดีภายในสถานที่พักอาศัยอีกด้วย

กองประชาสัมพันธ์ กกท.
#การกีฬาแห่งประเทศไทย #กกท #satsocial2020