การกีฬาแห่งประเทศไทย ขอส่งความห่วงใยและความปรารถนาดีให้กับทุกท่าน ให้มีความสุขทั้งกายและใจ สุขภาพแข็งแรงปราศจากโรคภัย ตลอดปีและตลอดไป

การกีฬาแห่งประเทศไทย

ขอส่งความห่วงใยและความปรารถนาดีให้กับทุกท่าน
ให้มีความสุขทั้งกายและใจ สุขภาพแข็งแรงปราศจากโรคภัย
ตลอดปีและตลอดไป

ก้องศักด ยอดมณี
ผู้ว่าการ การกีฬาแห่งประเทศไทย