การกีฬาแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อทำความสะอาด และป้องกันการเเพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ภายในบริเวณอาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา และภายในวันเสาร์-อาทิตย์ จะมีการดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อและทำความสะอาดอีกครั้ง

การกีฬาแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อทำความสะอาด และป้องกันการเเพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ภายในบริเวณอาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา และภายในวันเสาร์-อาทิตย์ จะมีการดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อและทำความสะอาดอีกครั้ง