การกีฬาแห่งประเทศไทย จัดอบรมจริยธรรม ต่อต้านการคอร์รัปชั่น สำหรับบุคลากรของการกีฬาแห่งประเทศไทย ณ ห้องบอลรูม ชั้น 3 โรงแรมเดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 30 – 31 กรกฎาคม 2563

การกีฬาแห่งประเทศไทย จัดอบรมจริยธรรม ต่อต้านการคอร์รัปชั่น สำหรับบุคลากรของการกีฬาแห่งประเทศไทย ณ ห้องบอลรูม ชั้น 3 โรงแรมเดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 30 – 31 กรกฎาคม 2563