การกีฬาแห่งประเทศไทย ตรวจเข้มป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยจัดตั้งเครื่องตรวจจับความร้อนอุณหภูมิร่างกาย เทอร์มัลสแกน (Thermal-Scanner)

การกีฬาแห่งประเทศไทย ตรวจเข้มป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยจัดตั้งเครื่องตรวจจับความร้อนอุณหภูมิร่างกาย เทอร์มัลสแกน (Thermal-Scanner) เพื่อคัดกรองผู้ต้องสงสัยที่จะมีแนวโน้มว่าติดเชื่อโคโรนาไวรัส ในระยะที่เป็นไข้จากอุณหภูมิร่างกายที่สูงขึ้น รวมถึง จุดให้บริการแอลกอฮอล์ล้างมือ เพื่ออำนวยความสะดวกในการดูแลและป้องกันตัวเองในเบื้องต้น ให้ผู้ปฏิบัติงานและบุคคลภายนอกที่เข้ามาติดต่อก่อนเข้าอาคาร