การกีฬาแห่งประเทศไทย ร่วมกับคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ โดยมี พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ ประธานคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ และประธานคณะกรรมการ กกท. ร่วมด้วย ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. และ นายณัฐวุฒิ เรืองเวส รองผู้ว่า กกท. ฝ่ายกีฬาอาชีพและสิทธิประโยชน์ เป็นเจ้าภาพในงานสวดพระอภิธรรมศพ คุณพีรเดช พฤฒิพฤกษ์ นายกสมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทย รองประธานสหภาพเทเบิลเทนนิสแห่งเอเซีย (ATTU) และประธานสมาคมเทเบิลทนนิสแห่งอาเซียน (SEATTA)

การกีฬาแห่งประเทศไทย ร่วมกับคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ โดยมี พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ ประธานคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ และประธานคณะกรรมการ กกท. ร่วมด้วย ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. และ นายณัฐวุฒิ เรืองเวส รองผู้ว่า กกท. ฝ่ายกีฬาอาชีพและสิทธิประโยชน์ เป็นเจ้าภาพในงานสวดพระอภิธรรมศพ คุณพีรเดช พฤฒิพฤกษ์ นายกสมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทย รองประธานสหภาพเทเบิลเทนนิสแห่งเอเซีย (ATTU) และประธานสมาคมเทเบิลทนนิสแห่งอาเซียน (SEATTA) ณ วัดธาตุทอง ศาลาพระครูประจักษ์ เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา