“การประชุมการนำเสนอการเตรียมความพร้อมการขอรับเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38 และการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 49 (เพิ่มเติม)”

พันโท รุจ แสงอุดม รองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ฝ่ายกีฬากีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬา พร้อมด้วย นายนิเวศน์ หาญสมุทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานการประชุมการนำเสนอการเตรียมความพร้อมการขอรับเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38 และการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 49 (เพิ่มเติม) และคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38 (พ.ศ.2565) ครั้งที่ 39 (พ.ศ.2566) ครั้งที่ 40 (พ.ศ.2567) และ กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 49 (พ.ศ.2567) ครั้งที่ 50 (พ.ศ.2569) ครั้งที่ 51 (พ.ศ.2571) ร่วมประชุม ที่ ห้องประชุมมหาธาตุ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม ที่ผ่านมา

โดยจังหวัดเพชรบูรณ์ เปิดตัวมาสคอต “แมงกะพรุนน้ำจืด” ซึ่งเป็นสัตว์นำโชคและใช้ชื่อการแข่งขันว่า “พ่อขุนผาเมืองเกมส์” อีกทั้งนำเสนอความพร้อมด้านต่างๆ อาทิ การใช้สถานที่ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์เป็นสนามแข่งขัน และที่พักที่สามารถรองรับผู้เข้าพักได้ถึง 12,000 คน ความพร้อมด้านการแพทย์และอนามัย , ฝ่ายประชาสัมพันธ์ , ฝ่ายรักษาความปลอดภัย , ฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยว ให้กับคณะกรรมการฯ รับทราบ พร้อมทั้งจะนำข้อเสนอแนะต่าง ๆ ของคณะกรรมการฯ ไปปรับปรุง

ทั้งนี้ คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเจ้าภาพจัดการแข่งขันฯ มีกำหนดเดินทางไปสำรวจความพร้อมของจังหวัดต่อไปที่ จังหวัดสมุทรปราการ ในวันที่ 26 ตุลาคม นี้ โดยจังหวัดสมุทรปราการ ได้เสนอขอเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ และกีฬาแห่งชาติ ด้วย