การประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนากีฬาให้เยาวชน ประชาชนและบุคลากรทางการกีฬาในส่วนภูมิภาคสู่ความเป็นเลิศ ครั้งที่5/2563

การประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนากีฬาให้เยาวชน ประชาชนและบุคลากรทางการกีฬาในส่วนภูมิภาคสู่ความเป็นเลิศ ครั้งที่5/2563

นายปัญญา หาญลำยวง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนากีฬาให้เยาวชน ประชาชนและบุคลากรทางการกีฬาในส่วนภูมิภาคสู่ความเป็นเลิศ ครั้งที่5/2563 ร่วมด้วย ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ที่ห้องประชุม 217 โซน E ราชมังคลากีฬาสถาน เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม ที่ผ่านมา