การประชุมในรูปแบบออนไลน์ทางไกล 39th OCA General Assembly ที่กรุงมัสกัต รัฐสุลต่านโอมาน โดยรายงานความคืบหน้าการจัดการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนอินดอร์และมาเชี่ยลอาร์ทเกมส์ ครั้งที่ 6 ที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันในปี พ.ศ.2564

พลตรี จารึก อารีราชการัณย์ รองประธานและเลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ, นายกองเอก ชัยภักดิ์ ศิริวัฒน์ รองประธานคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ, พลเอก รณชัย มัญชุสุนทรกุล รองเลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ, นายธนา ไชยประสิทธิ์ เหรัญญิก คณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ และ ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. เข้าร่วมการประชุมในรูปแบบออนไลน์ทางไกล 39th OCA General Assembly ที่กรุงมัสกัต รัฐสุลต่านโอมาน โดยรายงานความคืบหน้าการจัดการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนอินดอร์และมาเชี่ยลอาร์ทเกมส์ ครั้งที่6 ที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันในปี พ.ศ.2564 ที่ห้องประชุมชั้น2 คณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ เมื่อวันพุธที่ 16 ธันวาคม ที่ผ่านมา