การสัมนาเปิดตัวโครงการจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture) ภายในการกีฬาแห่งประเทศไทย

นายราเชลล์ ได้ผลธัญญา รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายส่งเสริมกีฬา ได้เป็นประธานเปิดสัมนาเปิดตัวโครงการจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture) ภายในการกีฬาแห่งประเทศไทย เพื่อให้ผู้บริหาร บุคลากรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบเกี่ยวกับความสำคัญและแนวทางการจัดทำและพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กร ณ ณ ห้องเธียร์เตอร์ ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา การกีฬาแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2563