การแข่งขันกีฬาสูงอายุ Thailand Open Master Games โอกาสสู่การเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาระดับภูมิภาค

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานพิธีแถลงข่าวการจัดการแข่งขันกีฬาสูงอายุ รายการ Thailand Open Master Games ครั้งที่ 1 โดยมีพลตรี จารึก อารีราชการัณย์ ประธานกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน, นายณัฐวุฒิ เรืองเวส รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายกีฬาอาชีพและสิทธิประโยชน์ และนายวิวัฒน์ วิกรานตโนรส ประธานฝ่ายจัดการแข่งขัน ร่วมในพิธี ณ ห้องศรีนครินทร์ ชั้น 9 โรงแรมเดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา

การจัดการแข่งขันกีฬาสูงอายุ รายการ Thailand Open Master Games ครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายในการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนามาตรฐานการจัดการแข่งขันกีฬาสูงอายุของประเทศไทย และใช้กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสูงอายุเพื่อเพิ่มคุณค่าทางสังคมและมูลค่าทางเศรษฐกิจ ตามแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ และนโยบายของการกีฬาแห่งประเทศไทย นอกจากนี้ยังเป็นการเพิ่มโอกาสให้มีกิจกรรมการแข่งขันกีฬาและเป็นการเปิดพื้นที่ให้กับผู้เข้าแข่งขันในรูปแบบมหกรรมกีฬาสูงอายุของประเทศไทย ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ดำเนินการโดยสมาคมกีฬาผู้สูงอายุไทย ร่วมกับ สมาคมกีฬา 14 สมาคม

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ กล่าวว่า กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เข้ามาสนับสนุนการเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันดังกล่าว เพราะเห็นถึงการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ จากการเดินทางเข้ามาของนักกีฬาต่างชาติ ที่เข้ามาแข่งขันกีฬาในไทย และแนวทางของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ยังมองไปถึงการสร้างโอกาสให้ไทย เป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาระดับภูมิภาค ไปจนถึงระดับโลก หรือ เวิลด์มาสเตอร์เกมส์ ในอนาคต และทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมที่จะผลักดันในการจัดหางบประมาณ เพื่อสนับสนุนการเป็นเจ้าภาพการแข่งขันในปีถัดไปอีกด้วย

ทั้งนี้ การจัดการแข่งขันในครั้งนี้จัดแข่งขันจำนวน 14 ชนิดกีฬาประกอบด้วย กรีฑา, แบดมินตัน, บาสเกตบอล, เพาะกาย, ลีลาศ, ฟุตบอล, เกทบอล, กอล์ฟ, เปตอง, เซปักตระกร้อ, ว่ายน้ำ, เทเบิลเทนนิส, เทนนิส และวู้ดบอล โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-20 กันยายน 2563 โดยมีศูนย์กลางของการจัดการแข่งขัน ณ อินดอร์สเตเดียม หัวหมาก การกีฬาแห่งประเทศไทย