การแข่งขันกีฬาเรือพายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2563

พลเรือเอก ชัยณรงค์ เจริญรักษ์ นายกสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย ร่วมด้วย นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี แถลงข่าวการจัดการแข่งขันกีฬาเรือพายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2563 ณ สวนสาธารณะหนองประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา

พลเรือเอก ชัยณรงค์ เจริญรักษ์ นายกสมาคมกีฬาเรือพายฯ กล่าวว่า ในการแข่งขันกีฬาเรือพายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยในแต่ละปี ทางสมาคมฯ จะเลือกจังหวัดเจ้าภาพ โดยอิงจากความพร้อมและศักยภาพเป็นหลัก ซึ่งในปีนี้ทางสมาคมได้เลือกให้จังหวัดอุดรธานี เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน เนื่องจากจังหวัดอุดรธานีมีประสบการณ์ในการจัดการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติมาแล้ว และจังหวัดอุดรธานียังมีศักยภาพเพียงพอที่จะรองรับต่อนโยบายในการจัดการแข่งขันของทางสมาคมฯ ไม่ว่าจะเป็นด้าน จังหวัดที่เป็นเมืองกีฬา, การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา และมีการส่งเสริมกีฬามวลชน

“สมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย ได้จัดการแข่งขันที่มีมาตรฐานมาโดยตลอด ส่วนหนึ่งเพื่อต่อยอดให้กีฬาเรือพายเป็นที่รู้จักในประเทศ และมีนักกีฬาเรือพายรุ่นใหม่เกิดขึ้นเรื่อย ๆ โดยการแข่งขันครั้งนี้ ถือเป็นครั้งแรกที่มีทีมเรือพายจากทางภาคใต้อย่างจังหวัดนราธิวาสและจังหวัดสตูลเข้าร่วมการแข่งขัน นับเป็นสัญญาณที่ดีของวงการกีฬาไทย ที่ได้มีการเคลื่อนไหวอีกครั้งหลังจากหยุดการเคลื่อนไหวในสถานการณ์ โควิด-19 และเป็นสัญญาณที่ดีของวงการกีฬาเรือพาย ที่จะได้แสดงให้คนรุ่นใหม่เห็นภาพของการทำงานเป็นทีม, ความสนุกสนาน, ความสามัคคีระหว่าง
หมู่คณะ และการรับผิดชอบต่อผลสำเร็จร่วมกันอย่างที่เคยเป็นมาโดยตลอด”

นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี กล่าวถึงการสนับสนุนการแข่งขันครั้งนี้ว่า ในการให้การสนับสนุนการแข่งขันกีฬาเรือพายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งนี้จังหวัดอุดรธานีมีศักยภาพที่จะให้การสนับสนุนในทุกด้าน เช่น สนามแข่งขัน, ที่พัก, การเดินทาง, การแพทย์, การรักษาความปลอดภัย, สถานที่อำนวยความสะดวก และสถานที่บริการ ดังนั้นจังหวัดอุดรธานียินดีที่จะให้การสนับสนุการจัดการแข่งขันกีฬาเรือพาย ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2563 ครั้งนี้ ซึ่งจะดำเนินการจัดการแข่งขันฯ ระหว่างวันที่ 24 – 27 กันยายน 2563 ณ สวนสาธารณะหนองประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี

ทั้งนี้ นอกจากการจัดการแข่งขันกีฬาเรือพายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 24 – 27 กันยายน 2563 ณ สวนสาธารณะหนองประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี แล้ว ยังมีการจัดงานประเพณีออกพรรษาแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานฯ ครั้งที่19 ระหว่างวันที่ 24-25 ตุลาคม 2563 ณ ลำน้ำปาว บริเวณศาลเจ้าปู่-ย่า อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี อีกด้วย