การ Big Cleaning ตลาดนัดด้านหน้า กกท. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ใช้บริการภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เมื่อวันพุธที่ 23 ธันวาคม 2563 เวลา 15.00 น.

การ Big Cleaning ตลาดนัดด้านหน้า กกท. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ใช้บริการภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เมื่อวันพุธที่ 23 ธันวาคม 2563 เวลา 15.00 น.