กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 36 ” ช้างขาวเกมส์” ลงตัวเลื่อนจัดเดือนเมษายน 64

นายศุภมิตร ชิณศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 36 (พ.ศ.2563) “ช้างขาวเกมส์” โดยมี ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย พร้อมกรรมการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมพลอยแดง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดตราด เมื่อวันที่ 3 ก.ค.ที่ผ่านมา

สำหรับการประชุมในวันนี้มีวาระสำคัญในการพิจารณาเลื่อนการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 36 (พ.ศ.2563) “ช้างขาวเกมส์” ระหว่าง 11-21 ต.ค. 63 และการจัดแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 3 “ตราดเกมส์” ระหว่าง 24-30 ต.ค. 63 ไปเป็นในเดือนเมษายน 2564

ผู้ว่าการ กกท. กล่าวในที่ประชุมว่า ในจัดการแข่งขันดังกล่าวข้างต้น ซึ่ง กกท. พิจารณาระยะเวลาที่เหมาะสมเพื่อไม่ให้เป็นการเสียโอกาสของนักกีฬา และบุคคลากรทางการกีฬาทั้งหมด คือเป็นในระยะเวลาปิดเทอมใหญ่ของโรงเรียนในเดือนเมษายน และทางจังหวัดตราดเองจะได้มีระยะเวลาในการเตรียมการในด้านต่างๆได้มากยิ่งขึ้น หากจะจัดในเดือนพฤศจิกายน ซึ่งเป็นช่วงปิดเทอมระยะเวลาสั้นๆ และในหลายๆโรงเรียนก็ไม่ปิดภาคเรียนเนื่องจากกระทบต่อชั่วโมงการเรียน อีกทั้งยังเป็นฤดูหนาว ก็ยังมีความกังวลในความปลอดภัยของนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันเป็นสำคัญ ซึ่งจากการที่ กกท.รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานหลายๆแห่งที่จัดการแข่งขันกีฬา ในภาพรวมก็เลื่อนการจัดการแข่งขันไปเป็นปี 2564 รวมไปถึงมหกรรมการแข่งขันกีฬานานาชาติก็เช่นกัน

ซึ่งขณะนี้ ตามประกาศของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาที่ออกมาวันที่ 1 ก.ค. ที่ผ่านมา ก็มีคู่มือกำหนดในการปฏิบัติในการจัดการแข่งขันในหลายๆชนิดกีฬา เพื่อให้มีแนวทางปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน นอกจากนี้ในเรื่องประเด็นด้านเทคนิค ที่นักกีฬาได้ผ่านการคัดเลือกมาแล้ว ทั้งประเภทการแข่งขัน รุ่นอายุการแข่งขัน รวมถึงน้ำหนักต่างๆ เนื่องจากนักกีฬาโตขึ้น น้ำหนักมากขึ้น ซึ่ง กกท. จะประสานหาทางออกให้ โดยประสานความร่วมมือกับสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง คิดว่าทางเทคนิคคงจะไม่มีอะไรน่ากังวล ทาง กกท.อยากจะให้เดินหน้าร่วมกับจังหวัดไปในทิศทางเดียวกันเพื่อที่จะจัดการแข่งขันต่อในช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุด

สุดท้ายที่ประชุมมีมติเห็นชอบเลื่อนการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 36 (พ.ศ.2563) “ช้างขาวเกมส์” ไปเป็นระหว่างวันที่ 18-28 เมษายน 2564 และการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 3 “ตราดเกมส์” ระหว่างวันที่ 5- 11 พฤษภาคม 2564