“ก้องศักด” นำทีมสำรวจพื้นที่ก่อสร้างสนาม”พัทลุงเกมส์”

ดร. ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. พร้อมคณะผู้บริหาร กกท. และผู้บริหารจังหวัดพัทลุง สำรวจพื้นที่งานก่อสร้างสนามฟุตบอล ลู่ – ลาน กรีฑา วัสดุยางสังเคราะห์ ในวงเงินก่อสร้าง 27,480,000 บาท ของจังหวัดพัทลุง เจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37 ณ บริเวณสนามกีฬาโรงเรียนควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา

โดยสนามกีฬาดังกล่าว เป็นสนามกรีฑาตามมาตรฐานของสหพันธ์กรีฑานานาชาติ (IAAF) สำหรับการแข่งขันในประเทศวัสดุพื้นยาง มีใบรับรองจากสถาบันทดสอบที่สหพันธ์กรีฑานานาชาติ (IAAF) ให้การรับรองมาตรฐาน สหพันธ์กรีฑานานาชาติ IAAF CERTIFICATE ซึ่งจังหวัดพัทลุง เจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37 ถือเป็นจังหวัดแรกที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากการกีฬาแห่งประเทศไทย ในส่วนชนิดอุปกรณ์ กรีฑา ลู่- ลาน ที่เป็นมาตรฐาน เพื่อการแข่งขันกรีฑา โดยมีสหพันธ์กรีฑานานาชาติ (IAAF) ให้การรับรองมาตรฐาน