“ก้องศักด” สำรวจพื้นที่ภายใน กกท. หลังจากเปิดสนามบางส่วนเพื่อให้ประชาชนออกกำลังกายเป็นวันแรก

ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. สำรวจพื้นที่ภายในสนามกีฬาหัวหมาก กกท. จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ สนามฟุตบอล 1 , สวนสุขภาพ และบริเวณรอบราชมังคลากีฬาสถาน หลังจากที่เปิดให้บริการประชาชนเพื่อออกกำลังกายเป็นวันแรก เมื่อวันที่ 8 พ.ค ที่ผ่านมา

ผู้ว่าการ กกท. กล่าวว่า ขอความร่วมมือให้ผู้ใช้บริการทุกท่านปฏิบัติตามมาตรการที่ กกท.ได้กำหนดไว้อย่าเคร่งครัด ก่อนการเข้าไปออกกำลังกายต้องผ่านการตรวจวัดไข้ ลงทะเบียนชื่อเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ อยากแนะนำให้ช่วงนี้ออกกำลังกายด้วยการเดินก่อน เพราะการวิ่งในทางการแพทย์อาจจะทำให้มีความลำบากของควบคุมการแพร่เชื้อ จึงอยากให้เดินช้าๆหรือเดินเร็วแทน และการเดินต้องมีระยะเว้น 2-3 เมตร โดยในแต่ละครั้งมีการจำกัดจำนวนผู้ใช้บริการ จะมีเจ้าหน้าที่ควบคุม ไม่ให้มีการใช้สนามในเวลาเดียวกัน ที่แน่นเกินไป และหลังจากวันนี้ทางเราจะนำจุดบกพร่องการใช้สนามไปปรับปรุง ส่วนจะมีมาตรการอะไรเพิ่มเติมหรือไม่ จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

ทั้งนี้ การกีฬาแห่งประเทศไทย ได้เริ่มเปิดให้บริการในพี้นที่เฉพาะการออกกำลังกาย ตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป สำหรับออกกำลังกาย ใน 2 ช่วงเวลา ได้แก่ ช่วงเช้า ตั้งแต่เวลา 05.00 – 09.00 น. และช่วงเย็น เวลา 16.00 – 20.00 น.