ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ๘ มกราคม วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
๘ มกราคม วันคล้ายวันประสูติ
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า
ก้องศักด ยอดมณี
ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย