ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมชมการแข่งขันฟุตบอล/แชร์บอลการกุศล พร้อมร่วมประมูล กระเป๋าเดินทาง limited edition, power bank และของอื่นๆอีกมากมาย เพื่อสมทบทุนค่ารักษาพยาบาล นางสาวกรนิภา พรหมทองแก้ว ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการฯ

ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมชมการแข่งขันฟุตบอล/แชร์บอลการกุศล พร้อมร่วมประมูล กระเป๋าเดินทาง limited edition, power bank และของอื่นๆอีกมากมาย เพื่อสมทบทุนค่ารักษาพยาบาล นางสาวกรนิภา พรหมทองแก้ว ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการฯ ในวันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 2563 เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป ณ สนามหญ้าเทียม บริเวณหน้าสวนสุขภาพ กกท.