ขอเชิญร่วมพิธีทำบุญวันคล้ายวันก่อตั้ง ศูนย์ฝึกกีฬาในร่ม วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ อาคารศูนย์ฝึกกีฬาในร่ม การกีฬาแห่งประเทศไทย