ขอเรียนเชิญ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้ช่วยปฏิบัติงาน กกท. ร่วมในพิธีบวงสรวงพระภูมิชัยมงคลองค์ใหม่ และสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำการกีฬาแห่งประเทศไทย

ขอเรียนเชิญ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้ช่วยปฏิบัติงาน กกท. ร่วมในพิธีบวงสรวงพระภูมิชัยมงคลองค์ใหม่ และสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำการกีฬาแห่งประเทศไทย ในวันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2563 ระหว่างเวลา 09.30 น. – 10.30 น. ณ บริเวณหอพระพุทธานุภาพพิชิตชัย การกีฬาแห่งประเทศไทย โดยมี ดร. ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้ ขอเชิญทุกท่านใส่เสื้อสีเหลืองร่วมงานโดยพร้อมเพรียงกัน