ขอแจ้งการติดต่องานธุรการและสารบรรณ การติดต่อที่ทำการไปรษณีย์ และการติดต่องานฝ่ายการคลัง การกีฬาแห่งประเทศไทย

การติดต่องานธุรการและสารบรรณ และลงรับหนังสือภายนอก ได้ย้ายที่ทำการชั่วคราวลงมาอยู่ ณ ห้องประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา โดยเปิดทำการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 10.00 น. – 14.00 น.

การติดต่อที่ทำการไปรษณีย์ ได้ย้ายที่ทำการชั่วคราวลงมาอยู่ ณ ห้องประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา โดยเปิดทำการวันอังคาร และวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 10.00 น. – 14.00 น.

การติดต่องานฝ่ายการคลัง การกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่องการจ่ายเช็คสำหรับบุคคลภายนอก ประจำเดือน มีนาคม 2563 เปิดจ่ายเช็คระหว่างวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00 น. – 15.00 น. และจ่ายเช็คสำหรับบุคคลภายนอกประจำเดือน เมษายน 2563 และบุคคลภายใน เปิดจ่ายเช็คเฉพาะวันจันทร์ พุธ ศุกร์ เวลา 09.00 น. – 15.00 น.

กองประชาสัมพันธ์ กกท.
#การกีฬาแห่งประเทศไทย #กกท #satsocial2020