ขอแจ้งบัญชีรายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้สมัครรับเลือกเป็นกรรมการบริหารกองทุน ประเภทผู้แทนสมาคมกีฬาที่ใช้คำว่า “แห่งประเทศไทย” รวมทั้งรายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนน

เรียน นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด

การกีฬาแห่งประเทศไทย (กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ) ขอแจ้งบัญชีรายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้สมัครรับเลือกเป็นกรรมการบริหารกองทุน ประเภทผู้แทนสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด รวมทั้งรายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนน

พร้อมนี้ ขอเชิญชวน นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด ที่มีสิทธิลงคะแนน มาลงคะแนนเลือกตั้ง ในวันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 ตั้งแต่เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ การกีฬาแห่งประเทศไทย อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา (สำนักงานกองทุน ชั้น 3)

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

การกีฬาแห่งประเทศไทย
กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ

ประกาศรายชื่อผู้สมัคร หมายเลข ผู้ลงคะแนน

ดาวน์โหลดเอกสาร