คณะกรรมโอลิมปิกสากล (IOC) ประกาศเลื่อนวันจัดการแข่งมหกรรมกีฬาโอลิมปิกเกมส์ 2020 และพาราลิมปิกเกมส์

คณะกรรมโอลิมปิกสากล (IOC) ประกาศเลื่อนวันจัดการแข่งมหกรรมกีฬาโอลิมปิกเกมส์ 2020 และพาราลิมปิกเกมส์ จากเดิมโอลิมปิกเกมส์จะจัดขึ้นในวันที่ 24 ก.ค. 63 – 9 ส.ค. 63 เปลี่ยนเป็นวันที่ 23 ก.ค. 64 – 8 ส.ค. 64 ขณะที่พาราลิมปิกเกมส์ เดิมจะจัดขึ้นในวันที่ 25 ส.ค. 63 – 4 ก.ย. 63 เป็นวันที่ 24 ส.ค. 64 – 5 ก.ย. 64

https://www.bbc.com/sport/olympics/52091224?fbclid=IwAR0CZTjQxXlhPy_xkpjEocj9RGGsl1yYDxdWIfZ4iMEr4CkWcBSik1Q6IwY