คณะผู้บริหาร กกท. มอบช่อดอกไม้อวยพรแด่ ดร. ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด

คณะผู้บริหาร กกท. มอบช่อดอกไม้อวยพรแด่ ดร. ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา กกท. เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา