จันทบุรี เสนอตัวจัดกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 49 และกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 39 จัดทำเหรียญรางวัลพิเศษฝังอัญมณี พร้อมที่พัก-อาหารฟรีตลอดช่วงการแข่งขัน

พันโทรุจ แสงอุดม รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬา พร้อมด้วย นายอลงกรณ์ แอคะรัจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุมการเสนอตัวขอรับเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 49 (พ.ศ. 2567) และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 39 (พ.ศ. 2568) โดยมี คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเจ้าภาพฯ, คณะผู้แทนของกรรมการฝ่ายต่าง ๆ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนของจังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมการนำเสนอ ณ ห้องประชุมบุษราคัม องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เมื่อวันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา

หลังจากคณะกรรมการฯ เดินทางสำรวจความพร้อมสนามแข่งขันหลัก และสถานที่พักนักกีฬา ประกอบด้วย 1.สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เป็นสนามจัดพิธีเปิดการแข่งขัน 2.สนามกีฬาอำเภอมะขามเมืองใหม่ 3.สนามแข่งขัน ณ สนามกอล์ฟชาเทรียม 4.สนามแข่งขัน ณ อ่างเก็บน้ำคลองพระพุทธ 5.สนามแข่งขัน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 6.สนามแข่งขัน ณ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี 7.สนามแข่งขัน ณ หาดแหลมสิงห์ เพื่อเก็บรวบรวมเป็นข้อมูลในการพิจารณาความพร้อมต่อไป

โดยในครั้งนี้ จังหวัดจันทบุรี นำเสนอข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อให้ที่ประชุมทราบความพร้อมและการเตรียมการจัดการแข่งขันในด้านต่าง ๆ และเสนอเพิ่มเติมให้คณะนักกีฬา ผู้ฝึกสอน เข้าพักที่โรงแรมฟรีในช่วงการแข่งขัน และจัดอาหารรับรองให้กับคณะนักกีฬา เจ้าหน้าที่ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องฟรี จำนวน 2 มื้อ (มื้อเช้าและมื้อเย็น) ตลอดช่วงการแข่งขัน นอกจากนี้ยังเสนอจัดโปรแกรมนำเที่ยวฟรีสำหรับคณะนักกีฬา เจ้าหน้าที่ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ในวันที่ว่างเว้นจากการแข่งขันในแต่ละชนิดกีฬา และในส่วนของการจัดทำเหรียญรางวัล จะจัดทำเหรียญรางวัลพิเศษโดยการฝังอัญมณีที่สวยงามลงในเหรียญรางวัลด้วย ซึ่งอัญมณีนั้นเป็นสินค้าที่ขึ้นชื่อของจังหวัดจันทบุรี

ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ จะนำข้อมูลในการสำรวจสนามในครั้งนี้ ไปประกอบการพิจารณาต่อที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการคัดเลือกเจ้าภาพการจัดการแข่งขันฯ อีกครั้ง และจะนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย (บอร์ด กกท.) ต่อไป