ช่องทางการติดต่อกับ กกท. เพื่อความรวดเร็วและต่อเนื่อง เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

เพื่อให้การติดต่อราชการกับสำนักงานฯ เป็นไปอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง
ท่านสามารถติดต่อ กกท. ได้ทางช่องทางต่อไปนี้

แฟนเพจ : กองประชาสัมพันธ์ กกท.
ไลน์ : @sat_organization

Due to the COVID-19 pandemic, Sports Authority of Thailand has changed its normal operations temporarily following the emergency decree.

If you have any inquiries or need assistance, please contact via the following channels:

Fanpage : กองประชาสัมพันธ์ กกท.
Line Official : @sat_organization

#การกีฬาแห่งประเทศไทย #กกท #satsocial2020