“ช้างขาวเกมส์” พร้อมจัด พิธีเปิด 19 มีนาคม นี้

พันโทรุจ แสงอุดม รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ และจับสลากแบ่งสาย การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 36 “ช้างขาวเกมส์” โดยมี ว่าที่ร้อยตรี พิเชียน ลิมป์หวังอยู่ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด, นายศุภมิตร ชิณศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด, นายศักดิ์สิทธิ ฉายแสง นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดตราด, ผู้แทนสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด, ผู้แทนสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย และผู้สนับสนุนสิทธิประโยชน์กลาง กกท. เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมพาวิลเลี่ยน เอ ชั้น 8 โรงแรมเดอะแกรนด์โฟวิงส์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา

ที่ประชุมรับทราบการเตรียมความพร้อมในการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 36 “ช้างขาวเกมส์” ซึ่งมีกำหนดจัดการแข่งขัน ระหว่างวันที่ 19 – 29 มีนาคม 2563 โดยทางจังหวัดได้มีการเตรียมความพร้อมไว้ครบทุกด้านเเล้ว ทั้งในด้านของสถานที่และตารางการแข่งขัน โดยได้ทำการจัดตารางการแข่งขันและการจัดเตรียมสนามแข่งขันครบทุกสนามเรียบร้อยแล้ว ด้านสถานที่พักนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ มีการเตรียมที่พักให้อยู่บริเวณใกล้สนามเเข่งขัน เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางสำหรับนักกีฬา ด้านการขนส่งต่าง ๆ ภายในจังหวัด มีการจัดเตรียมรถ รับ-ส่ง นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ระหว่างที่พักและสนามแข่งขัน ด้านการรักษาความปลอดภัย ทางจังหวัดได้วางมาตราการในการรักษาความปลอดภัย และอำนวยความสะดวกในด้านการจราจร ให้แก่นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ รวมถึงมีการจัดเจ้าหน้าที่ตำรวจประจำที่พักนักกีฬา เพื่อรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง ในส่วนของพิธีเปิดและปิดการแข่งขันจะจัดขึ้น ณ สนามกีฬากลางจังหวัดตราด โดยจะมีพิธีเปิดในวันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม 2563 เวลา 18.00 น. และพิธีปิดในวันอาทิตย์ที่ 29 มีนาคม 2563 เวลา 17.30 น. และในส่วนของการติดต่อศูนย์ประสานงานสื่อมวลชน (Press Center) ได้จัดตั้งไว้ ณ วิทยาลัยเทคนิคตราด

นอกจากนี้ที่ประชุมได้รับทราบรายงานการดำเนินการจัดการแข่งขันฯ โดยมีนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ ที่เข้าร่วมการแข่งขันฯรวมทั้งสิ้น 17,372 คน โดยเป็นนักกีฬาชายจำนวน 7,260 คน นักกีฬาหญิงจำนวน 6,581 คน และเจ้าหน้าที่จำนวน 3,631 คน ซึ่งทำการจัดแข่งขันกีฬาทั้งสิ้นจำนวน 47 ชนิดกีฬาและกีฬาสาธิตจำนวน 3 ชนิดกีฬา และในส่วนของเรื่องการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬาจะมีการตรวจอย่างเข้มงวด ซึ่งสำนักควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา ได้ดำเนินการควบคุมการใช้สารต้องห้ามโดยดำเนินการให้ความรู้เรื่องสารต้องห้ามทางการกีฬาแก่นักกีฬาและผู้ที่เกี่ยวข้อง

โดยภายหลังการประชุม ได้มีการจับสลากแบ่งสายการแข่งขันกีฬาฟุตบอล ในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 36 โดย ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย และว่าที่ร้อยตรี พิเชียน ลิมป์หวังอยู่ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด โดยผลการจับสลากแบ่งสาย สาย A ได้แก่ 1.จังหวัดนครราชสีมา 2.จังหวัดเชียงใหม่ 3.จังหวัดสุพรรณบุรี สาย B ได้แก่ 1.จังหวัดหนองบัวลำภู 2.จังหวัดตราด 3.จังหวัดร้อยเอ็ด สาย C ได้แก่ 1.จังหวัดชลบุรี 2.จังหวัดราชบุรี 3.จังหวัดกระบี่ และสาย D ได้แก่ 1.จังหวัดอุตรดิตถ์ 2.จังหวัดกรุงเทพฯ 3.จังหวัดปัตตานี

ดร.ก้องศักด กล่าวว่า การจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 36 “ช้างขาวเกมส์” ในวันที่ 19 มีนาคม 2563 ที่จะถึงนี้ เป็นการจัดการแข่งขันที่มีความพร้อมเป็นอย่างมาก โดยจากการที่ได้ร่วมประชุมกับทางจังหวัดนั้น ได้มีการบูรณาการการทำงานทั้งในส่วนของภาครัฐและเอกชนในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดการสถานที่แข่งขัน การขนส่งและจราจร โดยเฉพาะเรื่องของที่พักนักกีฬา ต้องยอมรับว่าจังหวัดตราดนั้นไม่ได้เป็นจังหวัดใหญ่ ซึ่งที่พักที่เป็นโรงแรมขนาดใหญ่นั้นอาจไม่เพียงพอกับความต้องการ จึงได้มีการใช้โรงเรียนและสถานที่ของราชการส่วนต่าง ๆ ในการรองรับนักกีฬาและเจ้าหน้าที่บางส่วน ในอีกส่วนคือเรื่องของการเดินทางระหว่างจังหวัดตราดกับจังหวัดจันทบุรีนั้น ไม่ได้อยู่ไกลกันมากนักจึงสามารถเดินทางได้อย่างสะดวก โดยในแง่ของการเชิญชวนให้ประชาชนได้เข้าร่วมกิจกรรมและชมการแข่งขัน จึงอยากจะเชิญชวนแฟนกีฬาทั่วประเทศให้ได้มาสัมผัสบรรยากาศในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 36 “ช้างขาวเกมส์” ในครั้งนี้ ซึ่งได้มีการเตรียมการอย่างดี และท่านใดที่ไม่สามารถเดินทางมายังจังหวัดตราดได้ ในปีนี้ได้มีการทำงานร่วมกันกับทาง อสมท. และสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ ในการเพิ่มชั่วโมงในการถ่ายทอดสดการแข่งขันให้มากยิ่งขึ้นอีกด้วย