ดร. ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. มอบเงินเพื่อสมทบเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล น.ส. กรนิภา พรหมทองแก้ว ผู้ช่วยปฏิบัติงาน ฯ

ดร. ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. มอบเงินเพื่อสมทบเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล น.ส. กรนิภา พรหมทองแก้ว ผู้ช่วยปฏิบัติงาน ฯ สำนักผู้ว่าการ โดยมอบให้ นายอภัย ไชยอมร หนง.นิติการสารต้องห้าม ฯ เป็นผู้แทนครอบครัวรับมอบ เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2563