ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. ร่วมชมการแข่งขันเปตองการกุศลและมอบเงินสมทบเพื่อนช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลให้กับนางสาวกรนิภา พรหมทองแก้ว ผู้ช่วยปฏิบัติงาน ฯ

ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. ร่วมชมการแข่งขันเปตองการกุศลและมอบเงินสมทบเพื่อนช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลให้กับนางสาวกรนิภา พรหมทองแก้ว ผู้ช่วยปฏิบัติงาน ฯ สำนักผู้ว่าการ ที่ การกีฬาแห่งประเทศไทย เมื่อวันพุธที่ 4 มีนาคม ที่ผ่านมา