ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. ร่วมมอบเงินเพื่อสมทบทุนค่ารักษาพยาบาล ในกิจกรรมดนตรีการกุศลเพื่อช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลแก่นางสาวกรนิภา พรหมทองแก้ว ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการฯ ที่หน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา เมื่อวันศุกร์ที่ 13 มีนาคม ที่ผ่านมา

ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. ร่วมมอบเงินเพื่อสมทบทุนค่ารักษาพยาบาล ในกิจกรรมดนตรีการกุศลเพื่อช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลแก่นางสาวกรนิภา พรหมทองแก้ว ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการฯ ที่หน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา เมื่อวันศุกร์ที่ 13 มีนาคม ที่ผ่านมา