ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย รับหนังสือขอรับการเยียวยาจากผู้แทนสนามกีฬามวย กรณีปิดสนามมวยตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19

ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย รับหนังสือขอรับการเยียวยาจากผู้แทนสนามกีฬามวย กรณีปิดสนามมวยตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ณ ชั้น 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา การกีฬาแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา โดยทางผู้ว่าการและสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวย จะหารือแนวทางการเยียวยาให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบต่อไป