ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. รับมอบหน้ากากอนามัย จากสมาคมกีฬากระดานโต้คลื่นแห่งประเทศไทย จำนวน 200 ชิ้น เพื่อใช้ประโยชน์ในวงการกีฬาช่วงสถานการณ์โควิด-19

ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. รับมอบหน้ากากอนามัย จากสมาคมกีฬากระดานโต้คลื่นแห่งประเทศไทย จำนวน 200 ชิ้น เพื่อใช้ประโยชน์ในวงการกีฬาช่วงสถานการณ์โควิด-19 ที่ชั้น 2 สำนักงานคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 เมษายน ที่ผ่านมา