ดร. ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย พลตรี จารึก อารีราชการัณย์ รองประธานและเลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบดอกไม้แสดงความยินดีในโอกาสที่ คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานคณะกรรมาธิการด้านวัฒนธรรมและมรดกโอลิมปิก และสมาชิกคณะกรรมาธิการกองทุนสงเคราะห์โอลิมปิกระหว่างประเทศ

ดร. ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย พลตรี จารึก อารีราชการัณย์ รองประธานและเลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบดอกไม้แสดงความยินดีในโอกาสที่ คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานคณะกรรมาธิการด้านวัฒนธรรมและมรดกโอลิมปิก และสมาชิกคณะกรรมาธิการกองทุนสงเคราะห์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ในการประชุมสมัชชาใหญ่สามัญประจำปี 2562 ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา กกท. เมื่อวันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม ที่ผ่านมา