ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ขอเชิญชวน ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และบุคลากร การกีฬาแห่งประเทศไทย ทุกท่าน ร่วมแต่งชุดออกกำลังกายเพื่อ เดิน-วิ่ง ในวันพุธที่ 24 มิถุนายน 2563 เวลา 16.30 น. ณ บริเวณสวนสุขภาพ (เปิดให้บริการเดิน) และรอบราชมังคลากีฬาสถาน (เปิดให้บริการวิ่ง)

ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ขอเชิญชวน ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และบุคลากร การกีฬาแห่งประเทศไทย ทุกท่าน ร่วมแต่งชุดออกกำลังกายเพื่อ เดิน-วิ่ง ในวันพุธที่ 24 มิถุนายน 2563 เวลา 16.30 น. ณ บริเวณสวนสุขภาพ (เปิดให้บริการเดิน) และรอบราชมังคลากีฬาสถาน (เปิดให้บริการวิ่ง)

ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามมาตรการในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ของกระทรวงสาธารณสุข