ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. นำคณะผู้บริหาร พนักงาน ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการฯ เข้าพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ที่ลานเอนกประสงค์หน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา กกท.

ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. นำคณะผู้บริหาร พนักงาน ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการฯ เข้าพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ที่ลานเอนกประสงค์หน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา กกท. เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม ที่ผ่านมา