ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการกกท. เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร การพัฒนานักบริหารระดับต้น สำหรับผู้บริหารระดับ 7 รุ่น 1

ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการกกท. เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร การพัฒนานักบริหารระดับต้น สำหรับผู้บริหารระดับ 7 รุ่น 1 ณ โรงแรม เดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น กรุงเทพ เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม ที่ผ่านมา