ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย เป็นประธานการสัมมนาผู้บริหารการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง “หลักเกณฑ์การประเมินกระบวนการปฏิบัติงานและการจัดการ (Enablers)” โดยมี นายณัฐวุฒิ เรืองเวส รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายกีฬาอาชีพและสิทธิประโยชน์, นายราเชลล์ ได้ผลธัญญา รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายส่งเสริมกีฬา และผู้บริหาร กกท.

ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย เป็นประธานการสัมมนาผู้บริหารการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง “หลักเกณฑ์การประเมินกระบวนการปฏิบัติงานและการจัดการ (Enablers)” โดยมี นายณัฐวุฒิ เรืองเวส รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายกีฬาอาชีพและสิทธิประโยชน์, นายราเชลล์ ได้ผลธัญญา รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายส่งเสริมกีฬา และผู้บริหาร กกท. เข้าร่วม ณ ห้องประชุมดอยสุเทพ 2 โรงแรมแคนทารี่ ฮิลส์ เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา